Spelen Werkt

 

 

Spelen Werkt

 

 

Speelsheid en verbeeldingskracht zijn niet alleen goede eigenschappen om even te kunnen ontspannen of ontsnappen van het dagelijks leven,
ze zijn ook belangrijk om gezond en productief te kunnen werken

Esra van Beelen specialiseert zich in kennis hierover en kan organisaties helpen om deze kennis te gebruiken. De mogelijkheden:

Presentatie / Workshop / College / Talk

Een workshop of college is een leuke én waardevolle manier om bewustzijn te verhogen over het verband tussen stress, werken of leren en spelen. Ik bespreek graag met je wat wensen zijn betreffende de: locatie, duur, aantal personen, vorm en de focus op een bepaald onderwerp.

Inventarisatie & advies

Hoe speels is jouw organisatie? Organisaties die ruimte bieden voor een speelsheid zijn succesvoller. Wil je weten hoe speels jouw organisatie is en wat je op dit gebied kan verbeteren? Dan kan ik de speelsheid van medewerkers  en de ruimte voor speelsheid van jouw organisatie inventariseren. Dit resulteert in een advies over wat je als organisatie zelf kunt doen, eventueel aangevuld met aanbod van (op-maat) interventies.

Ontwerp van interventies of content

Op basis van een vraag of een inventarisatie kan Esra (op maat) spel-interventies of content ontwerpen, ontwikkelen en implementeren. Mogelijke thema’s zijn: stress, burn-out, verandering, ons aanpassingsvermogen, creativiteit, presteren, samenwerken, cultuur.

In deze video (7 minuten) vertelt Esra meer over verschillen tussen mindfulness en playfulness en waarom juist playfulness zo belangrijk is voor organisaties.

Een paar (van de vele) voordelen van speelsheid:

meer flexibiliteit

Door regelmatig te spelen worden verbindingen in je hersenen minder vast, je traint dus jouw aanpassingsvermogen.

minder stressklachten

Speelse mensen ervaren een obstakel eerder als een uitdaging, dan als een probleem. Ze ervaren wel stress-sensaties, maar door dit verschil van perceptie is er minder sprake van klachten. 

meer creativiteit

Door te spelen leer je het fictieve te omarmen. Middels verbeeldingskracht train je te denken, niet in hoe iets is, maar in hoe iets zou kunnen zijn.

meer plezier

Als je speelt neem je even afstand van het serieuze, soms zware, ‘echte leven’. Er ontstaat luchtigheid en ruimte voor humor, gekkigheid en daarmee ontspanning en relativering. 

Inspiratie over het raakvlak spelen met stress:

Waarom het ook voor volwassenen goed is om te spelen

2021 via Psychologie Magazine “Actief spelen leidt tot meer aanmaak van neurotrofine, dat de zenuwgroei bevordert, in twee hersengebieden: de amygdala, waar emoties worden verwerkt, en in de dorsolaterale cortex, een belangrijk gebied voor het nemen van beslissingen. Als die gebieden zich goed ontwikkelen, verbetert de vaardigheid in het omgaan met problemen.”

 

Homo Ludens - Johan Huizinga

“Cultuur wordt gespeeld … het ontplooit zich in spel als spel.”

Huizinga betoogt hoe elementen uit onze cultuur speels zijn en zich speels ontwikkelen. Hoe vormt de spelende mens jouw cultuur?

CRISIS MANAGEMENT: We Need Imagination Now More Than Ever

2020 via Harvard Business Review – Martin Reeves en Jack Fuller van de Boston Consulting Group beschrijven in dit artikel het belang van ‘imaginative corporations’ in tijden van crisis.

 

Playful Intelligence - Anthony T. DeBenedet

Door te spelen leg je verbindingen. Zowel intern (wie ben ik?) als extern (hoe werkt mijn omgeving?). DeBenedet beschrijft hoe spelen een vorm van intelligentie is dat het aanpassingsvermogen versterkt. 

 

Superbetter - Jane McGonigal

Na een trauma ervaren sommige mensen post-traumatic-stress en anderen post-traumatic-growth. Over hoe je door te spelen, met óf zonder trauma, deze growth kan bereiken, ofwel superbetter wordt!

 

SCIENTIFIC AMERICAN MIND: The Serious Need for Play

2009 – “Vrij, fantasierijk spelen is cruciaal voor sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Het maakt ons beter aangepast, slimmer en minder gestrest”

 

Infinite games - Simon Sinek

Speel je het eindige spel of het oneindige spel? In The Infinite Game past Sinek speltheorie toe om te onderzoeken hoe grote bedrijven langdurig succes kunnen boeken.

 

Waarom onze kinderen steeds minder spelen (en wij met een burn-out thuis zitten)

2017 via De Correspondent– Rutger Bregman legt in dit artikel de link tussen het stijgend aantal burnouts en het feit dat kinderen steeds minder vrij spelen.

 

Gameful World - Waltz en Deterding

Een verzameling van artikelen over gamification, serious games, toys en playful objects. Hoe verhouden ze zich tot elkaar en hoe kom je ze tegen in onze speelse wereld.

The Ambiguity of play - Brian Sutton-Smith

Spelen is dubbelzinnig. Het is zowel fictie als realiteit, zowel ontsnapping als toepassing, zowel onzinnig als zingevend. Sutton-Smith beschrijft 7 retorieken van spelen in al hun dubbelzinnigheid. 

 

Why Playfulness Is the Key to Success in the 21st-Century

2018 -Waarom is enkel spelen in onze jeugd niet (meer) voldoende in de 21e eeuw? En hoe ziet spelen eruit als je volwassen bent? Schrijver Zat Rana deelt zijn ideeën. 

 

Rules of play - Salen en Zimmerman

Een goed boek om de basis van speeltheorie te verkennen. Van begrippen zoals spel, spelen, spellen en meer worden verschillende definities, kaders, beschrijvingen en uitwerkingen verkend.

 

Man, play and games - Roger Caillois

Hoe speltypen ‘vertigo’, ‘rollenspel’, ‘competitie’ en ‘kansspel’ zich uiten in een tijdsgeest en wat voordelige en nadelige effecten daarvan zijn.

 

Organisatieverandering met spelsimulaties -

Annemieke Stoppelenburg, Léon de Caluwé, Jac Geurts, e.a. bespreken verklarende modellen, concepten en theorieën uit de literatuur over organiseren, veranderen, interveniëren en leren.

Flow - Mihaly Csikszentmihalyi

Flow is een optimale beleving, met balans tussen jouw kunnen en de voor je liggende uitdaging. Een beleving waarin je zo op gaat, dat je al je zintuigen gebruikt en de tijd, sleur of pijn even niet ervaart. Volgens Csikszentmihalyi is spelen een typische flow ervaring.

 

Van big bang tot burn-out - Witte Hoogendijk Wilma de Rek

Over wat stress is, wat het te maken heeft met ons aanpassingsvermogen en hoe dat verband houd met onze tijdsgeest.

Meer informatie

Wil je eerst meer weten voordat je een kennismaking boekt?
Dan kun je het onderstaande formulier invullen of mailen naar
info@esravanbeelen.nl

5 + 14 =